Design utgjør ofte den lille forskjellen som avgjør om kunden kjøper eller ei.

Den visuelle profilen er avgjørende for hvordan man oppfattes av kunder. Hensikten med en visuell profil er å kommunisere bedriften eller organisasjonens verdier og få frem hvilke tjenester, produkter eller kompetanse dere tilbyr.

Et enhetlig og konsistent uttrykk er en viktig faktor for hvordan en oppfattes av kunder og brukere. Det påvirker, ofte ubevisst, inntrykket av bedriften eller organisasjonen. En fraværende eller utydelig profil vil føre til at forskjellige flater får forskjellige uttrykk og medfører at publikum stiller spørsmålstegn til organisasjonens legitimitet.  En visuell profil er et viktig verktøy for å utforme et helhetlig og konsistent uttrykk på tvers medier, og forenkler arbeidet når nytt markedsmateriell skal produseres.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Logo
  • Grafisk profil
  • Illustrasjoner
  • Trykksaker
  • Infografikk