Vi har gjort to oppdrag for Tidsskriftet for Den Norske Legeforening. I første omgang designet og utviklet vi en blogg på WordPress-plattform. Themet som brukes er skreddersydd for Legeforeningen med egne funksjoner for podkaster og e-læring. Vi har også utført rådgiving, vedlikehold og oppsett av relevante plugins. I andre omgang implementerte vi ny designprofil for Legeforeningen på WordPress-bloggen.

Kunde: Den Norske Legeforening