Prosjektet bestod av digital strategi og design av ny nettside for Styrkeløftforbundet. Arbeidet med digital strategi bestod av planlegging og gjennomføring av workshop sammen med Styrkeløftforbundet. Resultatene fra workshopene ble etterarbeidet og dokumentert av oss. Endelig digital strategi ble overlevert i form av et dokument. Ut i fra den digitale strategien designet vi en nettside med ny informasjonsstruktur og nytt grafisk uttrykk. Utviklingen av nettsiden gjøres av kunden selv.

Kunde: Styrkeløftforbundet