Stylemag er et motemagasin som kommer ut en gang i måneden og en motenettside som er knyttet direkte til netthandel. Vi har designet nettsiden som ble lansert samtidig som første utgave av bladet 1. oktober 2012. Webdesignet er basert på design og layout fra den trykte versjonen. Nettsiden fokuserer på moodboards med produkter og å trekke frem aktuelle blogger.

Kunde: Aller Media AS

Nettside: www.stylemag.no