Ny nettside for kapitalforvaltningsselskapet Pioner Kapital. Design av nettside, tilpasning av WordPress-theme og oppsett av WordPress på server med bilder og tekst. Rådgiving informasjonsarkitektur og oppsett av relevante plugins.

Senere har vi også utviklet responsive nettside for verdipapirforetaket Pioner Fonds. Siden har samme utgangspunkt som Pioner Kapital. Man ønsket derimot ikke å ha bilder på siden, så disse ble skiftet ut med grafiske elementer.

Kunde: Pioner Kapital og Pioner Fonds

Nettside: www.pionerkapital.no, www.pionerfonds.no

pionerfonds_featuredimg