Norad ønsket å opprette en fagblogg for bistand og utvikling. Målsetningene for fagbloggen er kunnskapsdeling og debatt. Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid, og via bloggen «Under utvikling» gir ansatte faglige råd om blant annet global helse,  styresett og vannkraftutbygging.

Vi har bistått Norad med design og implementering av fagbloggen. Utformingen er i henhold til Norad designretningslinjer, men skiller seg tydelig fra Norad hovednettsted. Vi har valgt å fokusere på skribenter, da Norad ønsket å løfte frem kompetansen hos de ansatte.

Vi har skreddersydd løsning for gjestebloggere ved hjelp av custom fields, på den måten slipper de å gi tilgang til skribenter som ikke er ansatte hos Norad.

Kunde: Norad

Nettside: www.noradbloggen.no