Kartlegging, innholdsproduksjon av støtte ved bruk av sosiale medier i forbindelse med Vitenskapsåret 2011.

Kunde: Kunnskapsdepartementet