LO kontaktet oss for å lage et konsept i forbindelse med kommunevalget i 2015. Vi har jobbet sammen med LO og deres 24 fagforbund for å lage en digital kampanje frem mot valget den 14. september.

Det er en utfordring at færre stemmer ved kommunevalg enn ved stortingsvalg. LO ønsker med denne kampanjen å vise viktigheten av kommunepolitikk gjennom kommunale velferdstjenester.

Vi har bistått LO i definering av målgruppen, konseptutvikling, illustrasjoner, utvikling og animasjoner.

Kunde: LO

Nettside: Kommuner som stiller opp – valg2015.lo.no