Konseptutvikling og implementering av kampanjen “Mitt arbeidsliv – Forsvar arbeidsmiljøloven” på vegne av LO, YS og Unio. Kampanjen er arbeidstakerorganisasjonenes felles initiativ mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Målet med kampanjen var å skape engasjement rundt lovendringene.

Prosjektet startet med å utarbeide ideer og utvikle et overordnet konsept for kampanjen. Videre jobbet vi mulige visuelle uttrykk som støttet oppunder konseptet. Et viktig kriterie var at det visuelle måtte stå ut og vekke oppmerksomhet på Facebook. Nettsiden ble designet og implementert basert på valgt visuell retning.

Illustrasjonene i kampanjen er utført i samarbeid med illustratøren Julie Irvung.

Resultat av kampanjen:

Selv om forbundene ikke nådde frem politisk, så engasjerte kampanjen både i sosiale medier og fagforbund:

  • Nettsiden ble delt 55.000 ganger på Facebook
  • 200.000 unike besøk på nettsiden i kampanjeperioden
  • Over 142.000 mennesker stilte opp på markeringer rundt om i hele landet den 28. januar
  • I den mest intensive kampanje-perioden frem mot streiken den nådde LO, YS og Unio ut til 1,6 millioner på Facebook, i tillegg kommer tall fra alle fagforbundene
  • Forbundenes fagforbund identfiserte seg med kampanjen og brukte materialet i sitt arbeid

Kunde: LO, YS og Unio

Nettsidewww.mittarbeidsliv.no