Ny nettside med WordPress for foreningen for gynekologisk kreftrammede. Kunden hadde selv startet webprosjekt og valgt theme for WordPress da Studio Netting kom inn for å bistå i arbeidet. Vi har gjort tilpasning av theme i form av et child-theme og oppsett av WordPress på server med bilder og tekst. Vi bistår kunden fortløpende med rådgiving, vedlikehold og oppsett av relevante plugins.

Resultater

Ved å fokusere på innhold, validerende kode og riktig bruk av koder i innhold så oppnådde vi 130 prosent økning i antall sidevisninger og 162 % økning fra besøkende fra Google. I tillegg er brukerene lenger på siden og leser flere sider.

Intranett

Vi har satt opp et enkelt intranett for deling av dokumenter/rutiner og en tjeneste for å registrere arbeid utført av likepersoner. En likepersoner et vanlig medlem i en pasientforening som jobber frivillig med å dele sin erfaring med og å støtte likesinnede.

Registrerte data benyttes av organisasjonen i forbindelse med rapportering til Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir). Nye krav fra Bufdir stiller høyere krav enn tidligere til tilskuddsberettigede organisasjoner enn tidligere til å registrere oppdragene for å motta midler utover basistilskuddet.

Kunde: Pekaill AS