DIB Kunnskap er et digitalt verktøy og oppslagverk for økonomi og selskapsrett. Det er et fagsystem for regnsskapsførere, regnskapsmedarbeider, regnskapssjefer og CFOer.

Mye av innholdet er svært teksttungt med lange artikler med mange henvisninger. Vi har bistått DIB med rådgving på typografi for å gjøre innholdet mer tilgjengelig og systemet mer brukervennlig. Vi laget en prototyp for å vise systemet utviklere og designere hvordan man med relativt enkle typografiske grep kan heve brukskvaliteten betraktelig.

Kunde: DIB Kunnskap