Enkelt intranett for deling av dokumenter/rutiner og en tjeneste for å registrere arbeid utført av likepersoner. En likepersoner er et vanlig medlem i en pasientforening som jobber frivillig med å dele sin erfaring med og å støtte likesinnede.

Registrerte data benyttes av organisasjonen i forbindelse med rapportering til Barne- ungdom og familiedirektoratet (Bufdir). Nye krav fra Bufdir stiller høyere krav enn tidligere til tilskuddsberettigede organisasjoner enn tidligere til å registrere oppdragene for å motta midler utover basistilskuddet.

Kunde: Pekaill AS