Blogg for Blaafarveværket på Modum. Bloggen skal vise frem hva man kan oppleve på Blaafarveværket, at stedet er mye mer enn koboltgruvene og blått glass. Bloggen har et rent og enkelt design med enkle typografiske elementer er bildene i fokus.

I første fase har vi funnet frem til et theme som passer til formålet, og laget et child-theme for å gjøre visuelle tilpasninger.

Kunde: Stiftelsen Modums Blaafarveværk

Nettside: www.blaafarveverket.no