Baroniet Rosendal er et slott, museum og kulturinstitusjon i Kvinnherad.Vi har designet og utviklet ny nettside for Baroniet Rosendal med WordPress som plattform. Sidene er responsive og bruker rammeverket Bootstrap. Sidene har flere spesialtilpasninger, blant annet for publisering av arrangementer.

Kunde: Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse

Nettside: www.baroniet.no