Aller Media hadde behov for en løsning med landingssider for arrangementene sine, som strakk seg utenfor artikkelformatet som kunne lede videre til salg av billetter.

Vi laget en skreddersydd løsning med WordPress som plattform hvor hvert arrangement får en egen side, en såkalt one-pager med alt innhold på en side. Hvert arrangement får egen meny, branding og kan ha skreddersydd innhold kun for dette arrangementet.

Første arrangement på den nye plattformen var KK-mila, og resultatet var 30% flere solgte billetter.

Senere har vi laget egne maler for KK-skimila og KK-dagen.

Kunde: Aller Media